ACLS การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการช่วยชีวิตขั้นสูง รุ่นที่ 2

วันที่ 21 มิถุนายน 2561 กลุ่มโรงพยาบาลนวมินทร์ จัดอบรม ACLS การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการช่วยชีวิตขั้นสูง รุ่นที่ 2 สำหรับกลุ่มแพทย์ พยาบาล โดยได้รับเกียรติ์จากคณะวิทยากรโรงพยาบาลรามคำแหง ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการช่วยชีวิตขั้นสูงในผู้ใหญ่ (ACLS) เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับบุคลากรทางการแพทย์โดยเฉพาะแพทย์และพยาบาลที่ให้การดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินหรือผู้ป่วยวิกฤตอยู่เป็นประจำให้มีขีดความสามารถในการตรวจพบและแก้ไขปัญหาที่อันตรายถึงชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น 3 โรงพยาบาลนวมินทร์ 9

© 2017 by โรงพยาบาลนวมินทร์ 9 (NAVAMIN 9 HOSPITAL) 

เลขที่ 96 ถนนสีหบุรานุกิจ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510

  • 230px-LINE_logo
  • Facebook Social Icon
  • YouTube Social  Icon
  • Google Places Social Icon