top of page

สัมนาในหัวข้อเรื่อง "Botox กับความงามและสุขภาพ" 

ขอขอบคุณผู้จัดการ UOB ทั้งสองท่าน คุณอุมาวดี ยิ่งสกุล สาขามีนบุรี และ คุณวิมล ทรัพย์เอนกสันติ สาขาแฟนชั่นไอส์แลนด์ และทีมงานUOBทุกๆท่านด้วยนะคะ ที่ให้โอกาสกับ Vital Glow Skin & Aesthetic  ได้มีส่วนร่วมในการจัดสัมนาในหัวข้อเรื่อง "Botox กับความงามและสุขภาพ" ให้กับลูกค้าWealth Banking จากธนาคารยูโอบีที่น่ารักทุกๆท่านที่สนใจในการดูแลตัวเองและนวัตกรรมความงามสมัยใหม่ และไว้วางใจให้เราได้อธิบายความรู้ความสวยความงามนะคะ ทางทีมงาน Vital Glow Skin & Aesthetic ต้องขอบคุณมา ณ ที่นี้ด้วยค่ะ #เพราะว่าความสวยไม่มีสิ้นสุด

bottom of page