top of page

อบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการช่วยฟื้นคืนชีพ ครั้งที่ 2

วันที่ 5 ตุลาคม 2561 โรงพยาบาลนวมินทร์ 9 จัดอบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการช่วยฟื้นคืนชีพ แก่ตัวแทนลูกค้าบริษัทของโรงพยาบาล เข้าร่วมการอบรมโดยมีคุณกล้าณรงค์ รักญาติ หัวหน้า(อาวุโส)โรงพยาบาลนวมินทร์9 เป็นวิทยากรการอบรมในครั้งนี้ โดยมีการอบรมทั้งด้านทฤษฎี และร่วมถึงการฝึกปฏิบัติ CPR กับหุ่นฝึก ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น 3 โรงพยาบาลนวมินทร์9

bottom of page