top of page

"ลูกเกิดรอด แม่ปลอดภัย" กิจกรรมอบรมครรภ์คุณภาพ

วันอาทิตย์ที่ 26 มกราคม 2563 โรงพยาบาลนวมินทร์ 9 จัดกิจกรรม “ลูกเกิดรอด แม่ปลอดภัย” อัจฉริยะ สร้างได้ตั้งแต่อยู่ในครรภ์

โดยผู้มีประสบการณ์ด้านแม่และเด็ก คุณรจนา ชัยเสนา ให้ความรู้เคล็ดลับแก่คุณแม่ คุณพ่อ เสริมสร้างพัฒนาการที่ดีของลูกน้อยภายในครรภ์ ซึ่งได้มีการสอนอาบน้ำลูกน้อย ซึ่งมีผู้ให้ความสนใจและเข้าร่วมอบรมเป็นจำนวนมาก ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3 โรงพยาบาลนวมินทร์ 9

bottom of page