สูติ-นรีเวช/กุมารเวช
 • บริการให้คำปรึกษาปัญหาสุขภาพร่างกายและตรวจโรคเฉพาะทางของสตรี

 • ให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไปในเด็ก โดยกุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

แผนกตรวจสุขภาพ
 • การตรวจการได้ยินในคนทำงาน

 • การตรวจสมรรถภาพปอด เพื่อ….. ?

ศัลยกรรมกระดูกและข้อ
 • ปวดคอ ปวดหลัง ปวดเข่า ปวดไหล่

 • บาดเจ็บ กระดูกหัก ข้อเคลื่อน

 • บาดเจ็บทางกีฬา เอ็นฉีก ผ่าตัดส้องกล้อง

 • กระดูกบาง กระดูกเสื่อม

> Schedule your appointment online

Taking care of your health

Health Plans
We Accept

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. Let your users get to know you.

Number 1 Medical Clinic in the Area

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. Let your users get to know you.

Specialist 
Doctors

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. Let your users get to know you.

เปิดมิติใหม่แห่งการตรวจ มะเร็งปากหมดลูก

แพคเกจวัคซีน ลูกรัก 1-12 เดือน 6700.-

1 / 9

Please reload

ออกกำลังกาย ในผู้สูงอายุ

4 วิธีสวยสู้แดด อย่างถูกวิธี

1 / 10

Please reload

เวลาของแม่

รักแม่...ต้องเข้าใจแม่และอย่าทำให้แม่เสียใจ...12สิงหาคม "วันแม่แห่งชาติ"

ผู้ถือบัตรประกันสังคมตรวจสุขภาพประจำปี ฟรี!

ขอเชิญชวนผู้ถือบัตรประกันสังคม โรงพยาบาลนวมินทร์ และนวมินทร์9 ตรวจสุขภาพประจำปี 2560 ฟรี! ทุกวันเวลา 8.00-15.00 น.

1 / 6

Please reload

ไข้หวัดใหญ่คืออะไร

โดย พญ.เบญจมา มานะทวีวัฒน์ แพทย์สาขาเวชศาสตร์และครอบครัว โรงพยาบาลนวมินทร์9

ไข้หวัดใหญ่มีวัคซีนรักษาไหม

โดย พญ.เบญจมา มานะทวีวัฒน์ แพทย์สาขาเวชศาสตร์และครอบครัว โรงพยาบาลนวมินทร์9

1 / 7

Please reload

Sign up for our newsletter

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. Let your users get to know you.

© 2017 by โรงพยาบาลนวมินทร์ 9 (NAVAMIN 9 HOSPITAL) 

เลขที่ 96 ถนนสีหบุรานุกิจ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510

 • 230px-LINE_logo
 • Facebook Social Icon
 • YouTube Social Icon
 • Google Places Social Icon